สนับสนุนและส่งเสริม

เพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

“ชัยอนันต์” ชัยชนะที่ยั่งยืน

“ชัยอนันต์”
ชัยชนะที่ยั่งยืน

มูลนิธิชัยอนันต์ เกิดขึ้นเพื่อเป็น “แรงผลักดัน” ให้สังคมเอาชนะสิ่งต่างๆ

ชนะจากความทุกข์ ชนะจากความยากลำบาก ชนะจากอุปสรรค และชนะจากสิ่งไม่ดีทั้งปวง

โดยมูลนิธิจะทำหน้าที่ “สนับสนุน” และ “ส่งเสริม” ให้บุคคล กลุ่มคน องค์กร ที่ทําหน้าที่ช่วยเหลือสังคม
ให้สามารถดําเนินงานได้ดียิ่งขึ้น และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้น อย่างยั่งยืน

0 +

โครงการที่เราทำ

0 +

หน่วยงานที่เราส่งเสริม

0 +

การส่งต่อสู่สังคม

0 +

สิ่งของที่เราสนับสนุน

Team work and together concept, Hand of people high five for tag team

การดำเนินงานของเรา

มุ่งสนับสนุนและส่งเสริม บุคคล กลุ่มคน องค์กร ที่ทําหน้าที่ช่วยเหลือสังคม อาทิ

  • บุคลากรทางการศึกษา
  • บุคลากรทางการแพทย์
  • ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ
  • กู้ชีพกู้ภัย จิตอาสา อาสาสมัคร
  • พระสงฆ์ ผู้แทนศาสนา
  • องค์กรการกุศล มูลนิธิ หน่วยงานเพื่อสาธารณประโยชน์

ให้สามารถดําเนินงานได้ดียิ่งขึ้น และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้น อย่างยั่งยืน

ข่าวสาร

กิจกรรม

มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าวสารให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าวสารให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน

มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าว อิ่มกาย สุขใจ ให้ยุวพุทธิกสมาคม ปีที่2

สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ํา วัดหนองชะโด จ.สิงห์บุรี

สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ํา วัดหนองชะโด จ.สิงห์บุรี

มูลนิธิชัยอนันต์มอบมูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนภารกิจงานของมูลนิธิกระจกเงา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อุบลราชธานี

มูลนิธิชัยอนันต์ร่วมกับพลอากาศโทสุรฤทธิ์ กิจจาทรมอบของงานกาชาดกองทัพอากาศ

มูลนิธิชัยอนันต์ ร่วมกับ พลอากาศโท สุรฤทธิ์ กิจจาทร สนับสนุนรางวัลงานกาชาดกองทัพอากาศ

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนโรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา จ.ลพบุรี

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนงบประมาณสร้างและปรับปรุงห้องน้ํา โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา จ.ลพบุรี

เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ

ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ

เข้าร่วมกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรม

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

02

ติดตามข่าวสารมูลนิธิ