สนับสนุนและส่งเสริม

เพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

“ชัยอนันต์” ชัยชนะที่ยั่งยืน

“ชัยอนันต์”
ชัยชนะที่ยั่งยืน

มูลนิธิชัยอนันต์ เกิดขึ้นเพื่อเป็น “แรงผลักดัน” ให้สังคมเอาชนะสิ่งต่างๆ

ชนะจากความทุกข์ ชนะจากความยากลำบาก ชนะจากอุปสรรค และชนะจากสิ่งไม่ดีทั้งปวง

โดยมูลนิธิจะทำหน้าที่ “สนับสนุน” และ “ส่งเสริม” ให้บุคคล กลุ่มคน องค์กร ที่ทําหน้าที่ช่วยเหลือสังคม
ให้สามารถดําเนินงานได้ดียิ่งขึ้น และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้น อย่างยั่งยืน

0 +

โครงการที่เราทำ

0 +

หน่วยงานที่เราส่งเสริม

0 +

การส่งต่อสู่สังคม

0 +

สิ่งของที่เราสนับสนุน

Team work and together concept, Hand of people high five for tag team

การดำเนินงานของเรา

มุ่งสนับสนุนและส่งเสริม บุคคล กลุ่มคน องค์กร ที่ทําหน้าที่ช่วยเหลือสังคม อาทิ

  • บุคลากรทางการศึกษา
  • บุคลากรทางการแพทย์
  • ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ
  • กู้ชีพกู้ภัย จิตอาสา อาสาสมัคร
  • พระสงฆ์ ผู้แทนศาสนา
  • องค์กรการกุศล มูลนิธิ หน่วยงานเพื่อสาธารณประโยชน์

ให้สามารถดําเนินงานได้ดียิ่งขึ้น และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้น อย่างยั่งยืน

ข่าวสาร

กิจกรรม

มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลชัยภูมิ

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนชุดชั้นใน

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนชุดชั้นใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

ประชุมวิชาการ มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุน

มูลนิธิชัยอนันต์ ได้ร่วมสนับสนุนจัดการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรและตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่อง Echocardiogram ครั้งที่ 23

นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธินางสาวโสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์ รองประธานมูลนิธิชัยอนันต์

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยสอนฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น Volunteer rescue team Thailand

ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลนิธิชัยอนันต์ ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้ายรอยยิ้ม Operation Smile Thailand

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ

ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ

เข้าร่วมกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรม

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

02

ติดตามข่าวสารมูลนิธิ