มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าวให้น้อง โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา จ.ลพบุรี

โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา จ.ลพบุรี เป็นโรงเรียนที่รับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
เช่น มีฐานะยากจน พ่อแม่แยกทางกัน เป็นเด็กกำพร้า รวมไปถึงเด็กชาวเขาเผ่าต่างๆ ให้ได้เรียนหนังสือและพักอาศัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 
ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนพักประจำทั้งหมด 36 คน โดยโรงเรียนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งที่อยู่อาศัย
ค่าน้ำค่าไฟ ค่าของใช้จำเป็นต่างๆ และค่าอาหารของเด็กๆ 3 มื้อ/วัน
 
มูลนิธิชัยอนันต์ ร่วมสนับสนุนข้าวสารให้เด็กๆ โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา จำนวน 10 กระสอบ กระสอบละ 50 กิโลกรัม
เพื่อใช้ประกอบอาหารและเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลชัยภูมิ

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนชุดชั้นใน

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนชุดชั้นใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

ประชุมวิชาการ มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุน

มูลนิธิชัยอนันต์ ได้ร่วมสนับสนุนจัดการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรและตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่อง Echocardiogram ครั้งที่ 23

นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธินางสาวโสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์ รองประธานมูลนิธิชัยอนันต์

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยสอนฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น Volunteer rescue team Thailand

ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลนิธิชัยอนันต์ ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้ายรอยยิ้ม Operation Smile Thailand

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม