“คน ทำ ดี”

              มูลนิธิชัยอนันต์ 

ชวนคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริม “คน ทำ ดี” ให้พวกเขา “ทำดี” ได้อย่างยั่งยืน

“ครูดี” ที่ควรสนับสนุนและส่งเสริม

“หมอดี” ที่ควรสนับสนุนและส่งเสริม

“กู้ภัยดี” ที่ควรสนับสนุนและส่งเสริม

“คน ทำ ดี” ที่ควรสนับสนุนและส่งเสริม

… ฯลฯ

ยังมี “คนดี” อีกมาก ที่ต้องการ การมองเห็น

ยังมี “คนที่ช่วยเหลือสังคม” อีกหลายคน

ที่ต้องการการสนับสนุนและส่งเสริม

เพียงคุณบอกเล่าเรื่องราวของ “คน ทำ ดี” ที่คุณรู้จัก

“มูลนิธิชัยอนันต์” พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมพวกเขาเหล่านั้น เพื่อสังคมที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน
 
*ภายใต้เงื่อนไขที่มูลนิธิกำหนด*

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลชัยภูมิ

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนชุดชั้นใน

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนชุดชั้นใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

ประชุมวิชาการ มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุน

มูลนิธิชัยอนันต์ ได้ร่วมสนับสนุนจัดการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรและตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่อง Echocardiogram ครั้งที่ 23

นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธินางสาวโสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์ รองประธานมูลนิธิชัยอนันต์

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยสอนฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น Volunteer rescue team Thailand

ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลนิธิชัยอนันต์ ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้ายรอยยิ้ม Operation Smile Thailand

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม