40 ปี Operation Smile

มูลนิธิชัยอนันต์ จัดกิจกรรมสอยดาวมหากุศล ในงาน “40 ปี Operation Smile”

40 ปี Operation Smile

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Foundation) จัดงานครบรอบ 40 ปี Operation Smile เมื่อวันที่ 6 – 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรม ชั้น G สามย่าน มิตรทาวน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน

ภายในงานได้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยอาสาสมัคร ด้วยแนวคิด “Volunteer For Smile” ซึ่งมีกิจกรรม การรับสมัครจิตอาสา การชวนจิตอาสามาร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปประดิษฐ์ของทำมือเพื่อน้อง เช่น ปลาบีบมือ ถุงผ้าลายหินอ่อน ฯลฯ การจำหน่ายสินค้ามือสอง Smile Garage Sale เพื่อนำรายได้สมทบทุนการผ่าตัดช่วยเหลือน้องๆ ปากแหว่งเพดานโหว่ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และเรียนรู้การใช้ 3D Burn Application ช่วยเหลือผู้ป่วยแผลไหม้ 

มูลนิธิชัยอนันต์สอยดาวมหากุศล40 ปี Operation Smile
มูลนิธิชัยอนันต์สอยดาวมหากุศล40 ปี Operation Smile

   มูลนิธิชัยอนันต์ ร่วมออกบูธ สอยดาวมหากุศล กิจกรรมในงาน “ ครบรอบ40ปี Operation Smile ”  

เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือเด็กและผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ความผิดปกติบนใบหน้า 

ในภารกิจการออกหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ในระหว่างวันที่ 20 –25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โดยมูลนิธิชัยอนันต์นำรายได้จากกิจกรรมสอยดาวมหากุศล จำนวน 55,000 บาท 

มอบให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้มเพื่อส่งต่อการสร้างรอยยิ้มต่อไป

มูลนิธิชัยอนันต์สอยดาวมหากุศล40 ปี Operation Smile
มูลนิธิชัยอนันต์สอยดาวมหากุศล40 ปี Operation Smile
มูลนิธิชัยอนันต์สอยดาวมหากุศล40 ปี Operation Smile

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลชัยภูมิ

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนชุดชั้นใน

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนชุดชั้นใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

ประชุมวิชาการ มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุน

มูลนิธิชัยอนันต์ ได้ร่วมสนับสนุนจัดการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรและตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่อง Echocardiogram ครั้งที่ 23

นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธินางสาวโสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์ รองประธานมูลนิธิชัยอนันต์

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยสอนฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น Volunteer rescue team Thailand

ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลนิธิชัยอนันต์ ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้ายรอยยิ้ม Operation Smile Thailand

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม