มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าวสารให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าวสารให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน

มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าวสารให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าวสารให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

มูลนิธิชัยอนันต์ นำโดย นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธิ นางสาวโสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์ รองประธานและคณะ  

ร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน นำโดยนายสำราญ สินธ์ทอง เลขานุการมูลนิธิ ส่งมอบข้าวสารหอมมะลิ

จำนวน 10,000 กิโลกรัม มูลค่า 405,550 บาท

 

เพื่อนำไปแจกจ่ายอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ หรือนำไปใช้กิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อสาธารณะ

สร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ทางทะเล ที่อาสาปฏิบัติงานดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและธรรมชาติ

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

โดยมูลนิธิชัยอนันต์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมมอบข้าวสารในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนาในจังหวัดสุรินทร์

โดยการรับซื้อข้าวสารหน้านาไม่ผ่านโรงสี และนำข้าวสารนั้นส่งต่อให้เจ้าหน้าที่จิตอาสา

ที่ปฏิบัติงานดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและธรรมชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าวสารให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าวสารให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าวสารให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าวสารให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
มูลนิธิชัยอนันต์ มอบข้าวสารให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
มูลนิธิชัยอนันต์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลชัยภูมิ

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนชุดชั้นใน

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนชุดชั้นใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

ประชุมวิชาการ มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุน

มูลนิธิชัยอนันต์ ได้ร่วมสนับสนุนจัดการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรและตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่อง Echocardiogram ครั้งที่ 23

นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธินางสาวโสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์ รองประธานมูลนิธิชัยอนันต์

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยสอนฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น Volunteer rescue team Thailand

ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลนิธิชัยอนันต์ ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้ายรอยยิ้ม Operation Smile Thailand

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม