มูลนิธิชัยอนันต์ มอบอินเตอร์คอม ให้โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล ที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการผู้ป่วย ทั้งด้านการตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ นับเป็นโรงพยาบาลศูนย์วิชาการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

ปัจจุบันโรงพยาบาลราชวิถี ทำหน้าที่เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิคและสถาบันร่วมผลิตแพทย์ให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตแต่ละวันจะมีผู้ป่วยเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่พยาบาลเป็นไปอย่างสะดวกและต่อเนื่อง

 
“มูลนิธิชัยอนันต์” ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ “มอบอินเตอร์คอมให้โรงพยาบาลราชวิถี” จำนวน 30 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการงานพยาบาลและงานอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และผู้ป่วยทุกท่าน
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลชัยภูมิ

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนชุดชั้นใน

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนชุดชั้นใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

ประชุมวิชาการ มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุน

มูลนิธิชัยอนันต์ ได้ร่วมสนับสนุนจัดการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรและตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่อง Echocardiogram ครั้งที่ 23

นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธินางสาวโสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์ รองประธานมูลนิธิชัยอนันต์

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยสอนฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น Volunteer rescue team Thailand

ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลนิธิชัยอนันต์ ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้ายรอยยิ้ม Operation Smile Thailand

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม