ครบรอบ 20 ปี กรมอุทยานแห่งชาติฯ

มูลนิธิชัยอนันต์ รับมอบเกียรติบัตร ผู้ช่วยเหลือราชการ กรมอุทยานแห่งชาติฯ

                 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565  นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                  เป็นประธานในพิธีเปิดวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 20 ปี 

        โดยมูลนิธิชัยอนันต์ ได้รับเกียรติเข้ารับเกียรติบัตร ในฐานะองค์กรที่ปฏิบัติช่วยเหลือราชการและสนับสนุนการทำงาน             ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชด้วยดีตลอดมา โดยมีนางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธิชัยอนันต์          เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

มอบโดยนายวราวุธ ศิลปอาชา
ครบรอบ 20 ปี กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ครบรอบ 20 ปี กรมอุทยานแห่งชาติฯ
มอบโดยนายวราวุธ ศิลปอาชา
ครบรอบ 20 ปี กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ครบรอบ 20 ปี กรมอุทยานแห่งชาติฯ
มูลนิธิชัยอนันต์

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลชัยภูมิ

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนชุดชั้นใน

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนชุดชั้นใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

ประชุมวิชาการ มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุน

มูลนิธิชัยอนันต์ ได้ร่วมสนับสนุนจัดการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรและตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่อง Echocardiogram ครั้งที่ 23

นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธินางสาวโสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์ รองประธานมูลนิธิชัยอนันต์

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยสอนฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น Volunteer rescue team Thailand

ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลนิธิชัยอนันต์ ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้ายรอยยิ้ม Operation Smile Thailand

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม