มูลนิธิชัยอนันต์ ร่วมส่งต่อรอยยิ้มให้น้องๆ ผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว โครงการ “อยู่เพื่อยิ้ม”

มูลนิธิชัยอนันต์ ร่วมส่งต่อรอยยิ้มให้น้องๆ ผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว จำนวน 100,000 บาท กับโครงการ อยู่เพื่อยิ้ม จาก มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 
ยังมีเด็กอีกหลายคน ที่มีปัญหาการทรงตัวแต่กำเนิด จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์วิชาชีพ รวมทั้งพยาบาล
นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และนักกายอุปกรณ์
 
ปัจจุบันสถาบันฯ มีบุคลากรและระบบการดูแลรักษาครบวงจร แต่ยังมีความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง
มาช่วยกันบริจาค ช่วยเหลือเด็กป่วยพิการทางการเคลื่อนไหวและสมอง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การรักษา
โครงการ อยู่เพื่อยิ้ม survivetosmile
ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ธ.ทหารไทยธนชาต (ttb)
เลขที่บัญชี 038-1-07690-0
(ลดหย่อนภาษี1เท่า)​
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.childrenhospitalfoundation.org

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลชัยภูมิ

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนชุดชั้นใน

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนชุดชั้นใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

ประชุมวิชาการ มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุน

มูลนิธิชัยอนันต์ ได้ร่วมสนับสนุนจัดการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรและตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่อง Echocardiogram ครั้งที่ 23

นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธินางสาวโสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์ รองประธานมูลนิธิชัยอนันต์

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยสอนฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น Volunteer rescue team Thailand

ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลนิธิชัยอนันต์ ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้ายรอยยิ้ม Operation Smile Thailand

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม