มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนชุดชั้นใน

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนชุดชั้นใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

มูลนิธิชัยอนันต์ ได้นำชุดชั้นในจำนวน 1,000 ตัว มอบให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 
ซึ่งเป็นสถานที่ให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งหญิง ทั้งเรื่องอาหาร ที่พัก เครื่องใช้ที่จำเป็น จัดทำทะเบียนประวัติ ติดต่อญาติ ให้คำปรึกษา ฟื้นฟูสภาพจิตใจ 
รวมถึงให้การรักษาพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่พยาบาล แพทย์เฉพาะทางจิตเวชและผิวหนัง 
จัดทำกิจกรรมบำบัดผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น งานหัตถกรรม ตัดเย็บ เสริมสวย และการเกษตร 
เพื่อให้ผู้ไร้ที่พึ่งหญิงมีกำลังใจและสามารถช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ด้วย
 
หากท่านใดมีความประสงค์อยากร่วมสนับสนุนของใช้จำเป็นหรือสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี หรือ โทร. 02-577-1148
มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนชุดชั้นใน
มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนชุดชั้นใน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลชัยภูมิ

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนชุดชั้นใน

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนชุดชั้นใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

ประชุมวิชาการ มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุน

มูลนิธิชัยอนันต์ ได้ร่วมสนับสนุนจัดการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรและตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่อง Echocardiogram ครั้งที่ 23

นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธินางสาวโสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์ รองประธานมูลนิธิชัยอนันต์

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยสอนฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น Volunteer rescue team Thailand

ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลนิธิชัยอนันต์ ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้ายรอยยิ้ม Operation Smile Thailand

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม