นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธินางสาวโสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์ รองประธานมูลนิธิชัยอนันต์

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยสอนฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น Volunteer rescue team Thailand

มูลนิธิชัยอนันต์ นำโดย นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธิฯ นางสาวโสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์ รองประธานและคณะกรรมการฯ

ส่งมอบหุ่นจำลองสำหรับการช่วยฟื้นคืนชีพ (หุ่น CPR ผู้ใหญ่) จํานวน 10 ตัว หุ่นจำลองเด็กทารก จำนวน 10 ตัว

และเครื่องช่วยสาธิตการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED Trainer) จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 98,000 บาท

ให้ชมรม Volunteer Rescue Team Thailand (VRTT)

โดยมีท่านพระครูศรีสุตากรเจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ ที่ปรึกษาชมรม VRTT พร้อมด้วย สมาชิกชมรม VRTT ร่วมรับมอบ

เพื่อสนับสนุนโครงการอบรมการฟื้นคืนชีพ การช่วยหายใจ การใช้เครื่อง AED และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของชมรม VRTT ณ วัดกลางบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

มูลนิธิชัยอนันต์
มูลนิธิชัยอนันต์
มูลนิธิชัยอนันต์
มูลนิธิชัยอนันต์

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลชัยภูมิ

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนชุดชั้นใน

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนชุดชั้นใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

ประชุมวิชาการ มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุน

มูลนิธิชัยอนันต์ ได้ร่วมสนับสนุนจัดการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรและตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่อง Echocardiogram ครั้งที่ 23

นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธินางสาวโสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์ รองประธานมูลนิธิชัยอนันต์

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยสอนฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น Volunteer rescue team Thailand

ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลนิธิชัยอนันต์ ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้ายรอยยิ้ม Operation Smile Thailand

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม