มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลชัยภูมิ

มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ
มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ
มูลนิธิชัยอนันต์ นำโดยคุณวรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธิ ได้ส่งมอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ (Echocardiogram) 
จํานวน 1 เครื่อง มูลค่า 6,000,000 บาท โดย ผศ.(พิเศษ)นพ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการ รพ.ชัยภูมิและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ
 
โรงพยาบาลชัยภูมิเป็นโรงพยาบาลประจําจังหวัดขนาดใหญ่ที่ต้องให้บริการประชาชนจํานวนมาก ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลชัยภูมิมีภาระงานให้บริการตรวจรักษาโรคหัวใจในจังหวัดชัยภูมิและอําเภอใกล้เคียง 2 อําเภอ ในปัจจุบันมีอายุรแพทย์โรคหัวใจให้บริการผู้ป่วย 2 ท่าน มีกุมารแพทย์โรคหัวใจ 1 ท่าน ซึ่งเครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจความถี่สูงในผู้ใหญ่มีเพียง 1 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานของแพทย์และการให้บริการผู้ป่วย
 
ด้วยเหตุนี้ “มูลนิธิชัยอนันต์” จึงได้เดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิด “Help the Helpers” สนับสนุน “ผู้ให้” เพื่อส่งต่อการ “ให้” ที่ไม่สิ้นสุด
 ด้วยการมอบ “เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิด 4 มิติ” หรือ เครื่องเอคโค่ (Echocardiogram) ให้กับ “ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลชัยภูมิ” 
เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะแพทย์และพยาบาล เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการดูแลประชาชนกว่า 1.2 ล้านคน
มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ
มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ
มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ
มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลชัยภูมิ

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนชุดชั้นใน

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนชุดชั้นใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

ประชุมวิชาการ มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุน

มูลนิธิชัยอนันต์ ได้ร่วมสนับสนุนจัดการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรและตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่อง Echocardiogram ครั้งที่ 23

นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธินางสาวโสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์ รองประธานมูลนิธิชัยอนันต์

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยสอนฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น Volunteer rescue team Thailand

ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลนิธิชัยอนันต์ ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้ายรอยยิ้ม Operation Smile Thailand

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม