ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลนิธิชัยอนันต์ ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลนิธิชัยอนันต์ นำโดย นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธิฯ
 
มอบเครื่องวัดความดัน 300 เครื่อง มูลค่า 597,000 บาท ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขโซนกรุงเทพตะวันออก ตลอดจนวัดทุกวัดในเขตบึงกุ่มจำนวน4วัด
 
เพื่อร่วมกันสร้างสุขภาพต้นแบบห่างไกลโรค Ncds อย่างยั่งยืน ขยายผลโครงการอสส. ต้นแบบสุขภาพดี ส่งต่อวิถีฯดีสู่ชุมชนวัดโรงเรียน กิจกรรมนำร่องในเขตบึงกุ่ม
 

อาสาสมัครสาธารณสุข คือ บุคลากรด่านหน้าที่ทําหน้าที่คัดกรอง ให้คําแนะนําดูแลสุขภาพคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด

“มูลนิธิชัยอนันต์” เห็นสมควรสนับสนุนเครื่องวัดความดัน ให้กับชมรมอาสาสมัครสาธาณสุขศูนย์บริการสาธารณสุข

เพื่อให้อาสาสมัครสามารถนําไปใช้บริการทางสาธารณสุขได้ตามสมควร

โดยจะมอบเครื่องวัดความ ดัน จํานวน 300 เครื่อง ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขโซนกรุงเทพตะวันออก

รวม 9 เขต 11 ชมรม ดังนี้

1. ชมรม อสส. ศบส. 56 เขตบึงกุ่ม

2. ชมรม อสส. ศบส. 64 เขตคลองสามวา

3. ชมรม อสส. ศบส. 43 เขตมีนบุรี

4. ชมรม อสส. ศบส. 44 เขตหนองจอก

5. ชมรม อสส. ศบส. 68 เขตสะพานสูง

6. ชมรม อสส. ศบส. 35 เขตบางกะปิ

7. ชมรม อสส. ศบส. 69 เขตคันนายาว

8. ชมรม อสส. ศบส. 45 เขตลาดกระบัง

9. ชมรม อสส. ศบส. 46 เขตลาดกระบัง

10. ชมรม อสส. ศบส. 22 เขตประเวศ

11. ชมรม อสส. ศบส. 57 เขตประเวศ

ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลชัยภูมิ

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนชุดชั้นใน

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนชุดชั้นใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

ประชุมวิชาการ มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุน

มูลนิธิชัยอนันต์ ได้ร่วมสนับสนุนจัดการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรและตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่อง Echocardiogram ครั้งที่ 23

นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธินางสาวโสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์ รองประธานมูลนิธิชัยอนันต์

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยสอนฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น Volunteer rescue team Thailand

ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลนิธิชัยอนันต์ ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้ายรอยยิ้ม Operation Smile Thailand

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม