สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ํา วัดหนองชะโด จ.สิงห์บุรี

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ํา วัดหนองชะโด จ.สิงห์บุรี

ด้วยวัดหนองชะโด จ.สิงห์บุรี มีแผนจัดสร้างห้องน้ํา เพื่อรองรับผู้มาร่วมบุญร่วมกุศลตามโอกาสต่าง ๆ

แบ่งเป็นห้องน้ําชาย 3 ห้อง ห้องน้ําหญิง 3 ห้อง รวม 6 ห้อง ราคาห้องละ 20,000 บาท

โดยผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพแล้ว 3 ห้อง ยังขาดงบประมาณสําหรับจัดสร้างห้องน้ําอีก 3 ห้อง

 

“มูลนิธิชัยอนันต์” จึงเห็นสมควรให้ สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ําวัดหนองชะโด

จำนวน 3 ห้อง เป็นจํานวนเงิน 60,000 บาท

เพื่อให้วัดมีห้องน้ําใช้งานอย่างเพียงพอ และสนับสนุนงบประมาณต่อเติมส่วนต่าง ๆ 20,000 บาท

รวม 80,000 บาท

สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ํา วัดหนองชะโด จ.สิงห์บุรี
สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ํา วัดหนองชะโด จ.สิงห์บุรี

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลชัยภูมิ

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนชุดชั้นใน

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนชุดชั้นใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

ประชุมวิชาการ มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุน

มูลนิธิชัยอนันต์ ได้ร่วมสนับสนุนจัดการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรและตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่อง Echocardiogram ครั้งที่ 23

นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธินางสาวโสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์ รองประธานมูลนิธิชัยอนันต์

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยสอนฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น Volunteer rescue team Thailand

ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลนิธิชัยอนันต์ ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้ายรอยยิ้ม Operation Smile Thailand

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม