มูลนิธิชัยอนันต์ ส่งข้าวกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 2,000 ถุง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน 7 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลปะคำ, โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถืมตอง จังหวัดน่าน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลชัยภูมิ

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนชุดชั้นใน

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนชุดชั้นใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

ประชุมวิชาการ มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุน

มูลนิธิชัยอนันต์ ได้ร่วมสนับสนุนจัดการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรและตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่อง Echocardiogram ครั้งที่ 23

นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธินางสาวโสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์ รองประธานมูลนิธิชัยอนันต์

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยสอนฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น Volunteer rescue team Thailand

ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลนิธิชัยอนันต์ ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้ายรอยยิ้ม Operation Smile Thailand

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม