Share For Child ส่งต่อของรักเพื่อน้อง

มูลนิธิชัยอนันต์ เชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการ “Share For Child ส่งต่อของรักเพื่อน้อง”

มูลนิธิชัยอนันต์ เชิญชวนทุกท่านร่วมส่งต่อของรัก เพื่อนำมาประมูลกับโครงการ
👩🏻‍🤝‍👩🏼“Share For Child ส่งต่อของรักเพื่อน้อง”👬
รายได้ทั้งหมด สนับสนุน 5 องค์กรเพื่อสังคมที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือเด็ก ได้แก่
❤️ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
❤️ ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา
❤️ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
❤️ FOOD FOR GOOD
❤️ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
ส่งอะไรได้บ้าง?
✅ ของสะสมวัยเด็ก  ✅ ของขวัญปีใหม่ที่ไม่เคยแกะ  ✅ ของรักที่ตอนนี้วางไว้เฉยๆ
✅ นาฬิกา รองเท้า กระเป๋า ที่ยังสภาพดี  ✅ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า  ✅ อุปกรณ์ IT Gadget ต่างๆ ที่ยังใช้งานได้
 
ที่อยู่จัดส่ง :  มูลนิธิชัยอนันต์
เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 60/4 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240
เขียนชื่อ-ที่อยู่ผู้ส่งให้ชัดเจน พร้อมระบุ #ส่งต่อของรักเพื่อน้อง  #มูลนิธิที่ท่านอยากร่วมสนับสนุน
 
เปิดรับตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2565
 
*หมายเหตุ: ทีมงานจะคัดเลือกของที่มีความเหมาะสม เพื่อนำไปประมูลผ่าน Live ในเดือนมิถุนายน
สิ่งของที่ไม่ได้รับการคัดเลือก จะนำไปบริจาคให้องค์กรที่มีความต้องการต่อไป
 
ไร่ส้มวิทยา
Foodforgood
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิชัยอนันต์มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลชัยภูมิ

มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุนชุดชั้นใน

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนชุดชั้นใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

ประชุมวิชาการ มูลนิธิชัยอนันต์สนับสนุน

มูลนิธิชัยอนันต์ ได้ร่วมสนับสนุนจัดการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรและตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่อง Echocardiogram ครั้งที่ 23

นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี ประธานมูลนิธินางสาวโสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์ รองประธานมูลนิธิชัยอนันต์

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยสอนฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น Volunteer rescue team Thailand

ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลนิธิชัยอนันต์ ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้ายรอยยิ้ม Operation Smile Thailand

มูลนิธิชัยอนันต์ สนับสนุนกระเป๋า Smile Bag มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม